შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს „თბილსერვის ჯგუფმა“ დასუფთავებისთვის განკუთვნილი ათი ერთეული...