შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს “თბილსერვის ჯგუფის“ მოვლა-პატრონობაში არსებულ ბაღებსა და პარკებში გამწვანებითი სამუშაოები გრძელდება. საშემოდგომო გამწვანებითი სამუშაოების ფარგლებში - მიმდინარეობს საყვავილე თარგების მოწყობა, მწვანე გაზონის დაგება და სხვადასხვა ჯიშის ხე-მცენარეების დარგვა. 
შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ დედაქალაქის მასშტაბით 10 ბაღისა და პარკის მოვლა პატრონობას ახორციელებს.
#თბილისი2017